Kaf Dağı Konuşmaları…

 

Arter, CANAN’ın “Kaf Dağı’nın Ardında” başlıklı sergisi kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat ev sahipliğinde bir konuşma dizisi gerçekleştiriyor. “Kaf Dağı Konuşmaları”başlığı altında düzenlenen konuşmalarda Jung’un arketiplerinden tanrının dişil tasavvurlarına, acayip ve garip anlatılarından queer bedenlere uzanan geniş bir yelpazede, serginin temas ettiği çeşitli konular daha derinlemesine tartışmaya açılacak.

“Kaf Dağı Konuşmaları”, 10 Ekim’de akademisyen Yeliz Özay Diniz’in konuşmasıyla başlayacak. Özay Diniz, “Gerçeklikle Hayalin İç İçe Temsili: Acâyib ü garâyib” başlıklı konuşmasında, Evliya Çelebi’den günümüze acayip ve garip anlatıları aracılığıyla CANAN’ın hikâye anlatıcılığına odaklanacak. Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni ve editör Aylime Aslı Demir, “Bir Eylem Alanı olarak CANAN’ın Bedeni” başlığı altında, CANAN’ın eserlerinden yola çıkarak araftaki bedenleri irdeleyecek. Akademisyen ve yazar Kathy Battista, İngilizce olarak gerçekleştireceği konuşmasında, CANAN’ın teknolojiyle bağımızı inceleyen eserlerini ekofeminist ve çevreci politikalar bağlamına oturturken, Prof. Dr. Fatma Gül Berktay, çeşitlilik içinde birlik ve özgürleşme umudunun metaforu olarak ana tanrıça kültüne odaklanacak. Yazar Aksu Bora, “Bedenimizin Sınırları, Derimizin Sınırları” isimli konuşmasında “kolektif olma” düşüncesini, sergide işlenen bilinç ve bilinçdışı ikiliği üzerinden ele alacak. Etkinlik dizisi, psikiyatr Prof. Dr. M. Bilgin Saydam’ın cennet ve cehennem ikiliğini insan ruhsallığı açısından değerlendiren “Ara(f)taki ‘tekinsiz’: Cennetin ve Cehennemin Öncesi” başlıklı konuşmasıyla sona bulacak.

Arter’de 24 Aralık 2017 tarihine kadar görülebilecek CANAN’ın “Kaf Dağı’nın Ardında” başlıklı kişisel sergisinin küratörlüğünü Nazlı Gürlek yaptı. Sergi başlığını Arap ve Fars kozmolojisinin efsanevi Kaf Dağı’ndan alıyor ve sanatçının ışık/gölge, iyi/kötü, içsel/dışsal, gerçeklik/hayal, aydınlık/karanlık gibi ikiliklere dayanan ve insan ruhunun bastırılmış yönlerini, cinleri, gerçeküstü yaratıkları ve arketiplere dayanan figürleri ele alan eserleri bir araya getiriyor.

KAF DAĞI KONUŞMALARI

10 Ekim 2017, Salı, 19:00

Gerçeklikle Hayalin İç İçe Temsili: Acâyib ü garâyib

Yeliz Özay Diniz

25 Ekim 2017, Çarşamba, 19:00

Bir Eylem Alanı Olarak CANAN’ın Bedeni

Aylime Aslı Demir

7 Kasım 2017, Salı, 19:00

Hezeyanlı Kadınlar: CANAN ve Teknoloji*

Kathy Battista

* Konuşma İngilizce gerçekleşecek olup simültane çeviri yapılmayacaktır.

22 Kasım 2017, Çarşamba, 19:00

Yeni Bir Bütünlük Arayışının Simgesi: Ana Tanrıça

Fatma Gül Berktay

5 Aralık 2017, Salı, 19:00

Bedenimizin Sınırları, Derimizin Sınırları

Aksu Bora

22 Aralık 2017, Cuma, 19:00

Ara(f)taki ‘tekinsiz’: Cennetin ve Cehennemin Öncesi

M. Bilgin Saydam

Konuşmalar, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın yenilenen binasındaki etkinlik salonu “Loca”da gerçekleşecektir.