İÇİNDE KİM VAR?

inci eviner sergisi

İnci Eviner’in 1980’li yıllardan günümüze uzanan yaratım sürecini “İçinde Kim Var?” başlıklı retrospektifinde bir araya getiren İstanbul Modern, sanatçının desenden resme, videodan yerleştirmeye, fotoğraftan heykele uzanan zengin ifade arayışının gelişim ve dönüşümünü yansıtıyor. Sergi 22 Haziran – 23 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Modern’de görülebilir.

Türkiye’de çağdaş sanatın güncel dönüşümünde etkin rol üstlenen öncü sanatçı İnci Eviner’in 40 yıla yakın sürede ortaya koyduğu üretimleri “İçinde Kim Var?” sergisinde bir araya geliyor.

inci eviner sergisi
inci eviner sergisi

Toplumsal, politik ve sosyo-kültürel koşullar içerisinde kadın, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikalarına dair farklı haller üzerine kendine özgü bir ifade alanı aralayan Eviner’in retrospektifi; desen, resim, video, heykel, fotoğraf ve yerleştirmeyle sanatçının zengin imgeler dünyasına bir yolculuk imkânı sunuyor. Yapıtların üretildiği dönemlerin toplumsal ve siyasi durumuna bir bakış atmayı da sağlayan sergi, kronolojik bir akış yerine, geçmiş ile şimdiyi birbiri içerisine konumlandıran ve sergi mekânını da sergilemenin içerisine dahil eden bir kurguyla izleyiciye sunuluyor.

 “İçinde Kim Var?” sergisinin bir yerleştirme çalışması olarak tasarlandığını belirten İnci Eviner, “Bu sergi geriye dönüp bakmamı sağladı. Hem sanatçı kimliğimin nasıl inşa edildiğiyle ilgili olarak kendi hikayeme belli bir mesafeden bakma fırsatı sundu hem de bütün yapıtlar arasında bir takım bağlar olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla üzerinde çalışırken sergiyi tamamen açık bir şekilde tasarladım. Kronolojik olmayan bir sıralama içinde, birbirine referans oluşturan, birbiriyle konuşan, aynı geçmişten beslenen ama farklı dönemlerde farklı biçimlerde ifade bulmuş görsel dilin yeniden dolaşıma sokulduğu daha dinamik bir ortam oluşturmayı istedim” dedi.

inci eviner
inci eviner

İnci Eviner kimdir?

Yapıtları dünyanın dört bir yanındaki kişisel sergiler ve grup sergilerinde yer almış olan Eviner İstanbul, Venedik, Tayvan, Selanik, Şangay ve Busan gibi pek çok bienale davet edildi. Sanatçının yapıtları The Drawing Center, The Philadelphia Museum of Art, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Massachusetts Museum of Contemporary Art, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ve Palais des Beaux-Arts, Lille gibi müzelerde sergilendi. 1956 Ankara doğumlu Eviner, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.