“Kutsal Pazarlık” Pilevneli’de

Farklı dünya görüşlerinin sunulduğu evrensel ve ufuk açıcı bir platform yaratmayı amaçlayan PİLEVNELİ,   Erdoğan Zümrütoğlu’nun “Kutsal Pazarlık “ adlı sergisine 30 Kasım Perşembe günü  kapılarını açıyor.

Erdoğan Zümrütoğlu’nun resimlerine baştan sona bir gerilim hakimdir. Sanatçının istisnasız her işinde var olan bu gerilim, Zümrütoğlu’nun kazara ya da kasıtlı bir şekilde elde etmek istediği bir durum değildir.

Zümrütoğlu’nun resimlerinde var olan bu yüksek tansiyon, sanatçının sanatsal pratiğinde öne çıkan iki tavır arasındaki gerginlikten doğar: figüratif yaklaşım ve katıksız maddesellik. Erdoğan Zümrütoğlu’nun figürleri, temsiliyet ve nesnellik arasında gidip gelirler. Burada bahsi geçen nesnellik, sanatçının fırçalar, boya tüpleri ve bıçaklarıyla tuvallerine uyguladığı boyanın izleridir. Zümrütoğlu’nun bu yaklaşımının kökenleri, sanat tarihinde yer eden iki farklı ekolde aranabilir. Gerhard Richter ve Bertrand Lavier’in yanı sıra Robert Ryman ve James Hayward’ın eserlerinde de rastladığımız “physical abstraction – fiziksel soyutlama” diye adlandırabileceğimiz anlayıştır.

İşin maddeselliği ön plandadır; bu anlamda betimleme değil resmi başlı başına bir objeye dönüştürmek önem kazanır. İşlerin en önemli özelliği tuval ve boyanın birlikteliğinden doğan maddeselliktir. Maddeselliğin yanı sıra Zümrütoğlu’nun sanatsal pratiği, bir diğer sanat geleneğine de yakındır: Orta çağdan bu yana var olan ve 20.yy’da zirveye ulaşan biçimsizleştirme anlayışı. Erdoğan Zümrütoğlu’nun tuvallerine hâkim olan betimleme ve maddeselliğin bir aradalığından kaynaklanan dikotominin bazı sembolik çağrışımları da vardır.

Zümrütoğlu’nun doğduğu, çalıştığı ve yaşadığı ülkenin içinde bulunduğu kendine özgü ve tarihsel koşullar resimlerine yansır. Sanatçı işlerinde, küreselleşmiş modernite olgusuna karşı doğal bir refleks geliştirir. Uluslararası bu dalgaya karşı ortaya çıkan bu dürtü, Zümrütoğlu’nun işlerinde ön plana çıkan gerilimin bir başka boyutudur. Bu gerilimi, mevcut hukuksal ve yönetimsel gerçeklerinin empoze ettiği kısıtlamalar ve ülkenin sahip olduğu laik değerler arasındaki gerilim olarak da tanımlamak mümkündür.

Zümrütoğlu’nun büyük, orta ve küçük ölçekli tuvallerinden oluşan sergi 13 Ocak’a kadar PİLEVNELİ’de görülebilir. Sergiye Colombia Üniversitesinde ders veren ve Los Angeles’ta bulunan ACE Galeri’nin Sergiler Direktörü olan Drew Hammond’ın sanatçı hakkında kaleme aldığı metnin bulunduğu aynı adlı bir kitap eşlik edecektir.

Erdoğan Zümrütoğlu İstanbul ve Berlin’de yaşamak ve çalışmaktadır.