Astroloji; Nedir, Ne Değildir?

astroloji

Astrolojiye bambaşka gözlerle bakmaya, onu tanımaya ve anlamaya hazır mısınız? Sizi bu büyülü dünya ile yakınlaştırmak, farklı yolculuklarla zenginleştirmek ve daha fazlası için artık bu sayfalardayım. Birbirinden özgün açılarla astrolojiyi irdeleyeceğimiz yazılarımın ilkinde astrolojinin temel yaşlarıyla tanıştıracağım siz sevgili Bigoody’cileri…

Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkilerini yorumlamaya çalışan, tarihi insanlık kadar eski bir ilimdir. Geniş bir açıdan ele alındığında astroloji, güçlü sembollerin anlamlı bir şekilde yorumlanmasıyla ilgilidir.  Yunanca’da, Astro  Yıldız, Logos  Bilim kelime anlamındadır ve bu iki kelimenin birleşmesinden oluşmuştur. Tarih boyunca,  Astronomi biliminin gelişmesinde de  Astroloji ile ilgili  yapılan çalışmaların etkisi çok büyük olmuştur. Antik dönemlerden  günümüze kadar  yıldızlar, mitolojik kişiler veya hayvanlarla özdeşleştirilen semboller, yani takımyıldızlar biçiminde gruplandırılmışlardır. Bu Takımyıldızlara, Yunan  mitolojisinden alınmış adlar verme düşüncesinin, M.Ö. 3. yy’da Makedonya Kralı Antigonos’ın sarayında hekim ve ozan olan Aratos’tan (M.Ö. 310-245) çıktığı sanılmaktadır. Bütün büyük uygarlıklar Astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan bilgiler bırakmışlardır. Babil, Sümer, Akat, Mısır,Hint,Çin, Maya, İnka, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. Fakat M.Ö. 3000 yılında bu gözlemlerini ilk kaydeden Kaldeliler’dir.

Dünya varolduğundan beri insanın hayatını devam ettirebilmesi için doğaya karşı verdiği savaşta kullandığı en etkili araçlardan bir tanesi Astrolojidir. Astroloji insanın varolduğu dönemlerinden beri  gök yüzünde meydana gelen anlaşılmaz doğa olaylarını kontrol etme çabası sonucunda ortaya çıkmış bir gözlem birikimidir.

Zodyak M.S. 180 yılında büyük Yunan matematikçi ve astronom Ptolemy tarafından bugünkü şekline getirilmiştir.

Dinler açısından ilk çıkış noktasına baktığımızda ise, İlk Peygamber olan Hz. Adem’den, son Peygamber Hz. Muhammed ‘e kadar  Allah,  gönderdiği peygamberlerinin her birine, değişik konularda çeşitli ilim hazineleri vermiştir. Kalemi bulan ve kalemle yazı yazabilen ilk peygamber olan İDRiS Aleyhisselam’a BURÇLAR İLMİ verilmiş, kendisi de bunu genişletmiştir.Kısaca, Burçlar ilmi, İdris Peygamber’in mucizesi olup; daha sonra çağdaşı  Babiller tarafından, mevcut veriler ve gözlemler sayesinde  genişletilmiştir. Bundan sonra da tüm insanlığa yayılmıştır.

Günümüzde astroloji ve özellikle Batı Astrolojisi  bilinenin aksine takım yıldızlarla ilgili olmayıp mevsimlerle ilgili bir disiplindir ve ekliptiğin sembolik olarak 30º’ar derecelik 12 kısıma ayrıldığı daire şeklinde bir  şablon kullanır. Artık Astrolojide kullanılan gözlemler, ölçümler ve hesaplamalar  hayatın sosyal, ekonomik, politik, duygusal ve diğer önemli alanlarını incelememize ve bu konularda tahminlerde bulunmanıza yardımcı olan mitolojiden günümüze gelen sembolleri okuyup yorumlama sanatıdır.

Kapak Görseli: Devian Art