Yay Burcu; Mitolojideki Yeri

yay burcu mitolojisi

Merhaba sevgili Bigoody okurları. Yavaş yavaş ilerlediğimiz yazı dizimiz mitoloji ve burçlarda bu günkü durağımız Yay burcu…

Bu burcun figürlerini tarihte tam olarak belirlemek zordur. Babilliler onu savaş tanrısı Nergal olarak ifade etmişler, Okçu simgesi ile yarı insan  yarı at biçiminde tasvir edilmiştir. Bu figürün Yunan Mitolojisindeki karşılığı santorlar ve özellikle Kiron’dur. Kiron, Pelion dağında kılıç kuşanmış, Herkül’ün okları tarafından kalçasından yaralanarak dayanılmaz acılar yaşamıştır ve kendi yaralarını iyileştirdiği için şifacı olarak görülmüştür.

Yunan mitolojisinde Tanrı Pan’ın oğlu ve okçuluğu ilk icat eden Crosus olarak geçer. Yarı insan yarı canavar ok ve yayını akrebin kalbine doğrultmuş insan başlı bir at şeklindedir.

Yay burcunun en bilinen mitolojisi ise bu burcunun simgesi olarak  yerini alan yarı insan yarı hayvan figürlü varlıklar hakkında pek fazla bilgi olmasa da onların Şarap Tanrısı Dionysos’un hizmetinde  oldukları bilinir. Hellen öncesi tanrılardan olan Dionysos’un Trakya’dan ya da Frigya’dan geldiği düşünülmektedir. Zeus ve Apollon’la birlikte Antikçağ Yunan düşüncesinin üç büyük tanrısından biri sayılmaktadır. Yay Burcunun simgesi olan yarı insan yarı hayvan olan ve elinde gerili bir yay tutan yaratıklara Sentor dendiği gibi bazı mit kaynaklarında da Satir olarak söz edilir. Sentorlar ya da Satirler tanrılarının kendilerine vahşi hayvanlar gibi göründüğüne inanıyorlardı. Bu yüzden şarap içip  karşılarına çıkan hayvanların üstüne saldırıp  parçalarlar ve çiğ çiğ yerlerdi. Böylelikle tanrılarını içlerine almış oluyorlardı. Boynuzlu keçi ayaklı kuyruklu ve insan vücutlu bu yaratıklar kır cinleri olarak da adlandırılırlar. Tanrı Zeus bu burcun yöneticisi olarak bilinir. Zeus her ne kadar  çapkın bir tanrı olarak bilinse de  kızdırıldığında öfkesinden tüm alemler korkmuştur. Bu tipik bir Yay insanı karakteriyle de özdeşleştirilir ve gökyüzünde Yay Takım yıldızına adını vermiştir.