‘İyi İşler’ Kadınlara Umut Vadediyor!

Kadınlar için çaba harcayan, onları iş yaşamının odağında tutmaya çalışan Boyner’e bir alkış da bizden! Boyner Grup ve IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ortaklığında hazırlanan “İyi İşler: Boyner Grup Tedarik Zinciri Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” 2015 yılında hayata geçti. Boyner Grup’un tedarik zincirinde yer alan ve kadınlar tarafından yönetilen firmalardan seçilen 25 kadın projeye katılarak iş ve kişisel kapasitelerini geliştirmek ve performanslarını artırmak için eğitimler aldı. Dünyada ilk defa IFC ile özel sektörde faaliyet gösteren bir şirket (Boyner Grup) ortaklığında gerçekleştirilen eğitim programı ile kadın KOBİ sahipleri desteklenerek ekonomik büyüme hedeflendi. Program, IFC tarafından 20 Eylül’de  yayınlanan global SheWorks raporunda dünya çapında özel sektöre örnek olarak gösterildi.

Dünya Bankası Küresel Raporunda Türkiye’yi Temsil Ediyor

İyi İşler, Dünya Bankası (IFC)’nın hazırladığı “Cinsiyet Eşitliği İçin Taahhütler ve Uygulamalar” (Putting Gender Smart Committments into Practice) isimli raporda “tedarik zincirindeki kadınları geliştiren şirketler” kategorisinde örnek gösterildi. İyi İşler, kadın kobilerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayarak, Türkiye’den rapora giren örnek proje oldu.

Raporda dünyadan 13 firma imzacı olarak yer alıyor ve toplam 360bin kadının çalışma koşullarını iyileştiren projeleri bir araya getiriliyor. Raporun tamamı www.ifc.org/sheworks linkinden incelenebiliyor.

Kadın Tedarikçilerin Gelişmesi Hem Ekonomiye Hem Ülkeye Katkı

Boyner Grup, tedarik zincirinde yer alan kadınların taleplerine uygun olarak hazırladığı programda kadın girişimcilerin sosyal becerileri, iş becerileri ve finansal becerilerini geliştirecek şekilde 12 hafta sürecek bir eğitim sundu. Ayrıca program içinde vizyon konuşmaları, mentorluk ve finans kurumlarıyla buluşma gibi modüllere yer verildi. Kadın tedarikçilerin yeni satın alma fırsatları ile tanışmaları için bir mini fuar düzenlendi.

İş yaşamında kadın – erkek eşitliğinin tesisini sağlamak konusunda projeler geliştiren Boyner Grup, iş yaşamında kadın–erkek eşitliğini desteklemek ve kadınların kamusal alana katılım ve temsilini artırmak için çalışıyor. Dünya Bankası ile yapılan bu ortaklık, özel sektörde bir ilk olmasının yanı sıra sektöre örnek olma amacını da taşıyor. Boyner Grup’un “İyi İşler”i ile kadınların güçlenerek hem ekonomiye hem de ülkeye katkı sunması hedefleniyor. Program önümüzdeki dönemde de devam edecek.