“İş Dünyası Yakın İlişkide Şiddete Karşı” Kitabı Yayınlandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında Business Against Intimate Partner Violence (İş Dünyası Yakın İlişkide Şiddete Karşı) kitabını yayınladı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun (CGFT) İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi kapsamında yayınladığı yeni kitap Business Against Intimate Partner Violence / A Case of Participatory Action Research and Social Action (İş Dünyası Yakın İlişkide Şiddete Karşı / Bir Katılımcı Eylem Araştırması ve Toplumsal Eylem Vakası), şirketleri, kadınların yakın ilişkide erkekler tarafından uğradıkları şiddete karşı mücadelede aktif rol alan ve somut çözüm önerileri sunan paydaş olmaya davet ediyor.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat editörlüğünde İngilizce yayınlanan kitap, kadınların yakın ilişkide uğradığı şiddeti farklı perspektiflerden ele alırken, gelişmekte olan bir ekonomiye sahip G-20 üyesi Türkiye’ye odaklanıyor. Toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yürüten araştırmacıların yazılarının yer aldığı kitap, iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde projenin temelini oluşturan araştırma verileri, proje organizasyonu ve uygulamasıyla ilgili bilgiler detaylı ele alınırken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının neden iş dünyası tarafından ele alınması gereken bir konu olduğu anlatılıyor. İkinci bölümde ise İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesinin arka planına ve bu alanda yerel bağlamda multidisipliner bir bakış açısıyla yapılan çalışmalara ışık tutuluyor.

Kitap genel anlamda işletme okulları ve iş dünyasını, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başta olmak üzere Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için ortaklıklar kurmaya teşvik ederek, eyleme dönüştürülebilir bilgi yaratmaya ve sosyal eylemi başlatmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle yürütülüyor.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.