Kadın Küçük İşletme Sahiplerinde Stres ve Kaygı Daha Yüksek

Geçtiğimiz birkaç ay bütün küçük esnaf için zor geçmiş olsa da kadın esnaflarımız erkek esnaflarımıza oranla daha çok sıkıntı çekmiştir. Gallup, politik yönelim, şirket büyüklüğü, şirket lokasyonu (şehir/kasaba) gibi etkenlere bakarken bile kadın yöneticilerin erkek yöneticilere oranla daha yüksek günlük stress (sırasıyla %62 ve %52) ve kaygı (%60 ve %47) duyduklarını tespit etti. 

Bu yüzden, kadın yöneticilerin mental sağlıklarının kötü oluşunu erkek yöneticilere oranla daha çok rapor etmesi kimseyi şaşırtmasa gerek. (%31 ve %20).

“İnsanlar hep ‘Bu işte beraberiz.’ diyorlar ve gerçekten de öyleyiz.” diyor Crete Nebraska’daki Bright Futures Child Care kurumunun sahibi olan Jessica Meredith. “Fakat hepimiz aynı ölçüde sıkıntı çekmiyoruz.”

Bulgular Meredith’in perspektifini onaylıyor. Sadece küçük şirketlerin %27’si bir kadın tarafından yönetiliyor. Erkek yöneticilere kıyasla daha az kazanç sağlıyor ve geleneksel küçük işletme kredilerinden yararlanma olasılıkları daha düşük oluyor. Northeastern Üniversitesi ve Babson Kolejinde 2014’te yapılan bir araştırmaya göre kadınlar finansman aldıkları zaman ise şirketleri benzer karakteristikler gösterse bile kredileri erkeklere oranla %31 daha düşük oluyor.

Bunun sonucunda, kadınlar tarafından yönetilen küçük işletmeler sıkıntılı dönemlerde daha az nakde ve nüfuzu olan bağlantıya ulaşabiliyorlar. Eğer tarih tekerrür ederse, kadınlar tarafından yönetilen küçük işletmeler erkeklerin yönettiklerine oranla daha sık iflas edecekler: Büyük Durgunluk döneminde erkekler tarafından yönetilen küçük işletmelerin %61’i, kadınlar tarafından yönetilen küçük işletmelerin ise %55’i iflas etmekten kurtuldu. 

Covid-19 pandemisi her şeyi daha da kötü bir hale getirdi. Kadın yöneticilerin artan stres ve kaygı seviyesi Covid-19’un yola açtığı finansal zorluklardan kaynaklanıyor. 

En sinir bozucu kısmı ise kadınların yönettiği şirketlerin pandemi öncesinde yükselişte olmaları. Şu ana kadar bu şirketler kurumsal tarihteki en büyük kazançlarını yaşıyorlardı. 

Sonrasında pandemi geldi ve şu an küçük işletmelerin 35 milyondan fazla çalışanı işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. 

Kadın yöneticilerin genellikle daha az çalışanı oluyor ve kendileri ya da aileleri tarafından finanse ediliyorlar. Bu bir bankaya bağlı olmayan kadın yöneticilerin federal teşvik bütçesine ulaşmaları olasılığının daha az olduğunu gösteriyor. Kadın yöneticilerin işletmeleri hakkında kaygı duymaları için her hakka sahip olduklarını görüyoruz. 

Bu hissiyat performanslarını etkileyebiliyor. “Negatif duygusal durumlar kötü iş sonuçlarıyla birleşebiliyor. Panik ataklara, depresyona ve pratik kararlar alamamaya yol açabiliyor.’ diyor California San Francisco School of Medicine okulunda Psikiyatri departmanında öğretim görevlisi olan, girişimcilik ve performans arttırma koçluğu üzerine danışman olan Dr. Michael Freeman. Yine de “Zorunda olmak yerine bir fırsat yakaladıkları için işe girişen kişiler genelde daha iyimser, özgüvenli ve esnek oluyorlar. Benim tecrübeme göre girişimciler şu an bile birçok potansiyel görüyorlar.”

Umuyoruz ki gerçekten de böyledir. Küçük işletme sahipleri, iş üretim makineleri gibiler ve Birleşik Devletlerdeki özel sektörün neredeyse yarısına iş imkanı sağlıyorlar. Küçük işletmeler sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla çalışan sayılarını düşürdüklerinde hem kendileri için bir felaket oluyor hem de herkes için ekonomik bir sorun haline geliyor. 

Fonlara doğrudan erişim çok önemli olsa da hikayenin sadece bir parçasını oluşturuyor. En dayanıksız küçük işletme sahipleri psikolojik yardıma ve iş modellerini yeniden düşünüp, pazarlama kanallarını yeniden dizayn edip müşterilerine, çalışanlarına ve tedarikçilerine yeniden odaklanmaları ve yeni normale hazırlanabilmeleri için desteğe ihtiyaç duyanlar oluyor. 

Bu yüzden herkese uyacak bir kalıpta politikalar izlemek kadınlar tarafından yönetilen küçük işletmeleri sarsabilir çünkü çok az sayıda işletme tipine destek olabilecek şekilde tasarlanıyorlar. Yerel ekonomideki çeşitlilik uzun süreli bir ekonomik gelişim için kritik derecede önem taşıyor. Geçtiğimiz birkaç ay özellikle kadın küçük işletme sahipleri için zorlu oldu ve onları katkısı olmayan bir ekonomi de hepimiz için zor olacaktır. 

Bu yüzden hepimizin bu işte beraber olduğunu ve küçük işletme sahiplerinin farklı farklı şekillerde zorluklar yaşadığını unutmamak gerekir. 

Kaynak: https://www.gallup.com/workplace/311333/stress-worry-rise-small-business-owners-particularly-women.aspx

Çeviren: Duru Berkman