Unfounded Ltd: H&M Vakfı’ndan Benzeri Olmayan Bir Girişim

H&M Vakfı, benzeri olmayan bir girişim başlattı. Global’deki en iyi 100 yatırımcıyı seçiyor ve cinsiyetler arası gelir eşitsizliği farkını kapatmaya destek oluyor.

Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluştururken, kadınlar tarafından kurulan start-up’lar küresel girişimlerdeki dolar hacminin sadece %3’ünü kapsıyor. Kadın girişimcilere finansmanda eşit hak sağlamayan yatırımcılar ileride Apple Inc. veya Amazon.com haline gelebilecek fırsatları kaçırıyor.

Unfounded Ltd, dünya genelinde yüksek potansiyeli olan fakat kullanılmayan kadın iş gücünü ve kadın liderliğindeki işletmeleri temsil etmek için kullanılan bir metafor. Hayali bir şirket adı gibi gözüken bu isimle hazırlanan rapor, H&M Vakfı’nın eşitlik konusundaki küresel programının bir parçası olup, kimlerin lider olabileceğini yeniden tanımlayarak önemli bir farkındalık hareketi yaratmaya çalışıyor. Neden? Çünkü, nüfusun önemli bir kısmı potansiyelini gerçekleştiremiyorsa o ekonomiler kaybetmeye mahkumdur. Bu amaçla Unfounded Ltd’nin verileri ve görselleri, istatistiklerin arkasında kilitli kalmış kadın girişimcileri göstermektedir.

Kadınlar tarafından kurulan işletmelerin %80’inin finansman erişimi kısıtlı.

Kadınlar para biriktirmeyi bilen, borçlarına karşı sorumluluklarını bilen ve hesaplayarak risk alan kişiler

Kadın işgücüne yapılan yatırımın olumlu sonuçlarını gösteren birçok rapora rağmen, Dünya Bankası tarafından tahmin edilen finans açığı 1.7 trilyon dolar olarak belirlendi. Kadınlar para biriktirmeyi bilen, borçlarına karşı sorumluluklarını bilen ve hesaplayarak risk alan kişiler. Bu sebeple, kadın girişimciler daha yüksek getiri oranları elde ediyor. Büyümelerine izin verilirse, kadınların yönlendirdiği işletmeler borsada daha iyi performans gösterecek.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için 10 yıldan az bir süre kalırken, kadın ve ekonomi için pozitif bir değişim yaratmak için cinsiyet eşitliğine ve özellikle finansal ekonomiye odaklanmanın zamanı geldi. Yatırımcıların diliyle konuşarak, kararları veren ve çekleri yazan kişilere ulaşmak istiyoruz. H&M Vakfı Global Müdürü Diana Amini; ”Unfounded Ltd, kadın girişimcilerin finansmana erişimde karşılaştıkları engelleri aşmak için bir araç.” diyor.

Kadınlar tarafından kurulan start-up’lar küresel girişimlerdeki dolar hacminin sadece %3’ünü kapsıyor.

Kadınlar için Silikon Vadisi’nden Sri Lanka’ya kadar her yerde finansmana erişim eksikliği var!

Birleşmiş Milletler tarafından, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin birçoğuna 2030 yılına kadar mali değerler belirlendi; yoksulluğu azaltmak, eğitimi geliştirmek ve eşitsizlikle mücadele etmek, aynı zamanda inovasyon, istihdam ve ekonomik büyüme yaratmak. Yine de Silikon Vadisi’nden Sri Lanka’ya kadar her yerde kadınlar finansmana erişim eksikliği hissediyor. UNSGSA’nın yakın tarihli bir raporu, gelişmekte olan ülkelerde, kredi ihtiyacı olan kadınlara sahip işletmelerin yüzde 80’inin ya hizmetsiz kaldığını ya da az hizmet verildiğini gösteriyor. PitchBook’a göre, ABD’de girişim sermayesinin sadece yüzde 2,8’i 2019 yılında kadınlar tarafından kurulan şirketlere gitti.

Dünya genelindeki kadınların %35’inin banka hesabı yok.

2014 yılından bu yana, H&M Vakfı CARE ile çalışıyor. Bugüne kadar düşük gelirli topluluklarda yaşayan 167.500 kadın eğitim, beceri geliştirme ve mikrofinans yoluyla kendi işlerini kurmak ve işletmek için desteklendi. Şimdiye kadar, H&M Vakfı cinsiyet eşitliğini desteklemek için CARE’ye 15 milyon dolar bağışta bulundu.

CARE Hollanda Genel Müdürü Reintje van Haeringen; “Finansal katılımın yoksulluk döngüsünü kırmanın en iyi yollarından biri olduğunu biliyoruz. H&M Vakfı ile birlikte Etiyopya’daki 5.000 kadın girişimciye eğitim ve finansman erişimi sağladık ve bu da gelirlerinde % 500 artış sağladı. Kadınlara yatırım yapmak hem finansal hem de sosyal fayda getiriyor ve yatırımcılar bunu ne kadar çabuk fark etmeye başlarsa o kadar iyi.” diyor.

Yatırım fırsatı mektubu ile birlikte yatırımcılar, kadın girişimcilerin potansiyelini kapsayan bir rapor da alacaklar. Bu rapor ayrıca, finans dünyasındaki önyargıların nasıl ele alınacağına ilişkin ipuçlarının ve eylemlerin bir derlemesini ve dünyanın en çok ihtiyaç duyulan yerlerinde olumlu değişimin nasıl yaratılacağı konusunda inisiyatif örnekleri içerecek.