Her Çocuk Aynı Şekilde Mi Öğrenir?

finlandiya egitim modeli

 

Geçen gün bir toplantıda bir grup anneyle sohbet ediyoruz, konu eğitime gelince çok hassaslaşıyoruz ister istemez. 1. Anne: “Benim oğlum aslında çok zeki, bir okula başladı, özellikle üstün yetenekli çocuklar için bir program olduğu söylendi, ama böyle bir eğitim verilmiyor ki…” 2.Anne: “Bizimki de bu sisteme ayak uyduramıyor. Öğretmenler sürekli aynı şeyi söylüyor… Sayısal konularda zihinden işlem yapıyor ama yazmıyor…” Anne: “Benim kızlarım da Türkçe’de yanlış yapıyor, ezberleri çok güçlü ama yorum sorularında zorlanıyorlarmış.”

Buraya tüm sohbeti sığdırmak imkansız tabii… Peki, çocuklar zeki, çalışkan, ebeveynler ilgili ancak bu tabloda sorun nerede? Hep duymuşuzdur.”Her çocuğun algı, öğrenme hızı, öğrenme biçimi birbirinden farklıdır”… Öyleyse tek tip eğitim veriliyorsa, bireysel farklılıktan söz edebilir miyiz? Eğitim sistemimiz hem bu kadar ağır hem bu kadar sınav odaklıyken acaba çocukların nasıl öğrendiği önemli mi? Aslında eğitim çok keyifli hale getirilir zenginleştirilmiş bir program her ders için uygulamaya konursa hem eğitimciler hem de öğrenciler için hayat daha kolay olmaz mı? Bugün sizlere öğrenme stillerinden bahsetmek istiyorum…

Öğrenme stilleri bireyin doğuştan sahip olduğu  karakteristik bir özelliktir ve onun başarısını etkiler. Nasıl öğreneceğimizi bilirsek ya da diğer adıyla öğrenme stillerini eğitim hayatımıza entegre edebilirsek eğitim daha faydalı olacaktır. Öğrenme stilleri, eğitimciler  hatta tüm toplum tarafından bilinmelidir

finlandiya egitim sistemi

1-Görsel Öğrenme: Görerek ve okuyarak bilgi edinilen yöntemdir. Kendi kendine okuyarak öğrenme, renkli  parlak eşyaları, grafik ve haritaları tercih edebilirler.

2-İşitsel Öğrenme: İşiterek, dinleyerek öğrenme yöntemidir.

3-Kinestetik Öğrenme: Hareket enerjisini kullanarak bilgi edinilen yöntemdir. Öğrenilecek şeylerle fiziksel temas kurarak öğrenirler; kişinin el ile duyumsamasına dayanır.

GÖRSEL AĞIRLIKLI ÖĞRENME

Özellikleri: İyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar.

Problem Çözme yeteneği gelişmiştir.Yönergeleri okur, problemleri listeler, kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görür ve akılda canlandırır.
En iyi öğrenme yolları: Not alarak, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri okuyarak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir. Kitaplardan video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır. Uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur.

Okuldaki güçlükleri: Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli ortamda çalışamaz. Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyemez. Düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez.

İŞİTSEL AĞIRLIKLI ÖĞRENME

Özellikleri: Doğaçlama konuşur, ayaküstü düşünür, karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar, hafif sesli ortamlardan hoşlanır. Sohbetlerden hoşlanır, seçenekler hakkında konuşur, hedeflerini sözle ifade eder, sözlü tekrarlar yapar.

Yazılılardan çok sözlülerde başarılı olur, projelerini sözlü olarak sunar, şiir okumaktan, şarkı söylemekten hoşlanır.

En iyi öğrenme yolları:Yüksek sesle anlatım, çalışırken fon olarak hafif seste müzik dinleme ile daha iyi öğrenir.

Kelimeleri seslendirmede başarılıdır.

Okuldaki güçlükleri: Görsel öğrencilerden daha yavaş okur, uzun süre sessiz okuyamaz, okuduğu parçada görselleri umursamaz, uzun süre sessiz kalmakta sıkıntı yaşar.

İlkokul 1. ve 2. sınıflarında kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinleyemezler, bu özellikleri nedeniyle işittiklerini daha iyi anlamalarına rağmen bu şanslarını kaybederler. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak öğrenebilirler.

KİNESTETİK AĞIRLIKLI ÖĞRENME

Özellikleri: Hareket içerikli çalışma, spor ve danslarla uğraşmayı severler. Koşma, atlama ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren etkinlikler onlara uygundur.

Önemli ölçüde bedensel çaba gerektiren çözümler arar. Deneme-yanılma ve keşfetme yoluyla öğrenir. Bir şeyi anlatmaktan ziyade nasıl yapılacağını göstermeyi tercih eder.

En iyi öğrenme yolları: Drama, canlandırma, taklit yaparak, gezerek ve performansa dayalı yöntemlerle daha iyi öğrenir.

Kısa dönemli çalışmalardan hoşlanır, parça parça molalar vererek çalışmaktan hoşlanır, yere uzanarak çalışmaktan hoşlanır.

Okuldaki güçlükleri: Okunaklı el yazısına sahip değildir. Dışa dönük rahattır. Uzun süre oturamaz.

Kelimeleri doğru okuma ve kullanmada sıkıntı yaşar, duyulan görülen ve yapılan şeyleri hatırlamakta zorlanır. Fiziksel bir hareket olmaksın duygularını açıklayamaz. Tahtaya bağlı anlatım ders işleme sisteminden en az yararlanırlar.

Öğrenebilmeleri için mutlaka elini kullanabilecekleri, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz yöntemlerin kullanılması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler. Ders çalışırken hareket edebilmesi öğrenmesini kolaylaştırabilir.

ogrenme bicimleri finlandiya

Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez. İkisini hatta üçünü de taşıyabiliriz. Her 3 stildeki öğrencilerin de dersten yararlanabilmesi için sınıfta öğrencilerin aktif, öğretmenlerin de onlara yardımcı rolde olması eğitime kolaylık ve mutluluk getirebilir.

Anneler aslında sohbetleri esnasında öğrenme stillerinin çocuklarının hayatlarıyla birlikte kendilerininkini de ne kadar rahatlatacağını hayal ettiler. Umarım bu hayale ortak olur, tüm çocuklarımıza bu fırsatı yaşayabilecekleri eğitim ortamları sağlayabiliriz. Hayali bile çok güzel, değil mi?..