Koronavirüs Sebebiyle Ortaya Çıkan Ekonomik Kriz Kadınları Daha Fazla Etkileyecek

Koronavirüs Kadınlar Üzerindeki Etkisi
Fotoğraf: Anna Shvets

LeanIn.Org tarafından yapılan yeni araştırma, koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan ekonomik krizin kadınları daha çok etkilediğini ortaya koyuyor.

Araştırma Amerika Birleşik Devletleri özelinde yapılmış olsa da, krizin global bir nitelik taşımasından dolayı farklı ülkelerde de aynı sonuçları ortaya çıkarabileceği öngörülüyor. Koronavirüs salgınının ardından, ABD’de son 3 hafta içinde 16 milyondan fazla insan işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. Türkiye’de henüz koronavirüsün işsizlik üzerindeki etkisine dair güncel bir veri bulunmuyor. TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verileri, üç ay geriden geldiği için Mart ve Nisan aylarına ait resmi istihdam kaybı ancak Haziran ve Temmuz aylarında ortaya çıkacak. İşten çıkarmaların devlet tarafından üç aylığına yasaklanması nedeni ile Mart ve Nisan ayları içerisinde işsizlikte dramatik bir artış beklenmiyor. Ancak yılın ikinci yarısından sonra salgının işsizlik üzerindeki ağır etkisinin ortaya çıkmasını bekleniyor.

Peki söz konusu kriz kadınları ne kadar etkiliyor? LeanIn.Org tarafından yapılan yeni araştırma, ekonomik krizin kadınları daha çok etkilediğini açıkça ortaya koyuyor.

Kadınların finansal güvenliği daha az

Kadınların gelirlerini kaybetmeleri halinde temel ihtiyaçlarını ancak bir ay boyunca karşılayabileceklerini söyleme olasılığı erkeklere göre iki kat daha fazla. Kadınlar, önümüzdeki birkaç ay içinde kendileri veya aileleri için konut, gıda veya sağlık hizmetleri için ödeme yapamayacaklarından endişeliler. Bu oran, erkeklerin kira ya da gıda ihtiyaçlarını sağlama konusunda duydukları endişeden iki kat daha fazla.

Kadınlar iş veya gelir kaybı konusunda daha endişeli

İş kaybı, mesai saatlerinin azaltılması veya yeni bir iş bulma gibi konularda kadınlar erkeklere göre daha endişeliler. Bu endişe oranı, Amerika’daki siyahi kadınlarda daha çok artıyor. Siyahi kadınların işten çıkarılma (% 35’e karşı % 23), çalışma saatlerini azaltma (%27’ye karşı% 17) veya yeni bir iş bulmaya çalışma (% 31’e karşı % 13) konularında endişelenme olasılıkları erkeklere göre daha yüksek.

Siyahi kadınların işini veya gelirini kaybetme olasılığı daha yüksek

Siyahi kadınların, pandemi nedeniyle işten çıkarıldıklarını, gelirlerinin kesildiğini, kira ücretlerini ödeyemediğini ve öfkelendiklerini söyleme olasılığı beyaz erkeklere göre iki kat daha fazla. Siyahi kadınların yarısından fazlası (%54), beyaz erkeklerin dörtte birinden biraz fazlasına (%27) kıyasla, bu krizlerden en az birini yaşadığını bildiriyor.

Koronavirüs var olan eşitsizlikleri daha da artıracak

Kadınların koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan ekonomik krizden erkeklerden daha fazla etkilenmeleri bir sürpriz değil. Çünkü, koronavirüs olmasa dahi kadınlar ve erkekler arasındaki ekonomik eşitsizlik varlığını sürdürmeye devam ediyordu. Bu konuyla ilgili global ölçekte birçok araştırma yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor. Konuya Türkiye özelinde bakıldığında da benzer oranların karşımıza çıktığını görüyoruz.

Doğruluk Payı‘nın 2018 yılı verilerine göre; Türkiye’de istihdam edilen nüfus içerisinde toplam 8 milyon 904 bin kadın ve 19 milyon 612 bin erkek bulunuyor. Bu sayılar oransal olarak değerlendirildiğinde büyük bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Çünkü 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı erkeklerde %65,8 iken kadınlarda bu oran %29,3 seviyesinde kalıyor. Buna ek olarak, eşit ücret meselesi dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de bir problem olarak varlığını korumaya devam ediyor.

LeanIn.Org‘un ABD’de gerçekleştirdiği araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler de pek farklı değil. ABD’de kadınlara yaptıkları iş doğrultusunda erkeklere göre %18 daha az ödeme yapılıyor. Erkeklere göre, %30 daha az tasarruf yapabiliyorlar. Asgari ücret çalışanlarının üçte ikisi kadın ve hizmet sektöründeki işyerleri virüsün yayılmasını önlemek için kapatıldığından işlerini kaybetme konusunda daha fazla risk altındalar. Siyahi kadınlar için bu rakamlar çok daha olumsuz şekilde karşımıza çıkıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu finansal tablo daha da korkunç hale geliyor.

Kaynak: LeanIn, DW, Doğruluk Payı