TESEV’in “Üst Düzey Karar Almada Kadın Katılımı” Araştırması En İyi Politika Raporları Listesinde

TESEV’in “Üst Düzey Karar Almada Kadın Katılımı” adlı raporu dünyadaki düşünce kuruluşlarının ürettiği en iyi politika raporları listesinde yer aldı.

Düşünce kuruluşlarını bağımsız ve güvenilir araştırma yürütme, politika önerisi üretme, kamu politikalarına etki etme, savunuculuk, kurumsal yönetişim, diğer kurumlarla işbirliği kurma, kamuoyundaki itibarları gibi birçok değişken üzerinden değerlendiren, Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Programı’nın Düşünce Kuruluşları Küresel Endeksi (Global Go To Think Tank Index) 2019 Raporu yayımlandı.

Rapora göre TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) dünyada 8248 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 78., ABD hariç listede 40., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 10. en iyi düşünce kuruluşu oldu.TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden 28. düşünce kuruluşu seçildi. TESEV bu yıl da listelere Türkiye’den en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu olma özelliğini korudu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini farklı sektörlere aynı anda bakarak bütüncül değerlendiren ve çözüm önerileri sunan raporun ”Yönetici Özeti” bölümünde yer alan bilgilere göre;

Bu görüşmelerde öncelikle üst düzey karar alıcı kadınların deneyimleri üzerinden o pozisyona gelebilmeleri için;

 • Kadınların henüz çocukken ailede eşit ve özgür yetiştirilmelerinin
 • İyi eğitime erişimlerinin sağlanmasının
 • Eğitim ve kariyerlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı erkek öğretmen, iş arkadaşları, patronların artmasının
 • Tutku, çalışkanlık, disiplin ve azmin
 • Toplumsal cinsiyet farkındalığının artmasının önemini gördük.

Ardından, üst düzey karar alıcı kadınlar; kadınların eğitim, istihdam ve karar mekanizmalarına katılımı önündeki engelleri ve fırsatları değerlendirdiler. Görüştüğümüz kadınlara göre;

Engeller

•  Sorunlu politikalar
•  Kültürel engeller
•  Ev işi sorumluluğu ve bakım yükü
•  Çalışma saatleri ve lojistik engeller

Fırsatlar

 • Çalışma dünyasında eşitleyici yenilikler
 • Kadınların istihdam pazarı için ayırt edici özellikleri
 • Artan toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı ve savunuculuk etkinlikleri

Son olarak, üst düzey karar alıcı kadınlar Türkiye’de kadın katılımını artırmak için önerilerini sundular:

Kadın Katılımını Artırmak için Politika Önerileri

 • Kız ve erkek çocukların kaliteli eğitime erişimi kolaylaştırılmalı
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ders kitaplarına eklenmeli
 • Bakım yükü desteği ve kreş hizmeti sadece kadınlara değil ebeveyne verilmeli
 • Kreşler sadece iş yerleriyle sınırlı olmamalı, mahallelerde de olmalı
 • İş yerinde kreş uygulamaları daha sıkı kurallar ile düzenli takip edilmeli ve iş yerlerinde süt odası ayrılmalı
 • Kadınların istihdama katılımı, erkeklerle eşit koşullarda sağlanmalı
 • Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyete duyarlı strateji ve bütçe planlaması yapılmalı ve uygulanmalı
 • Kadın örgütleri, kadın karar alıcılar ve kadın uzmanlardan politikalar için görüşleri alındığı gibi uygulama ve izleme süreçleri de katılımcı olmalı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı ve Savunuculuğu İçin Öneriler

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği aleyhine özellikle dizi, reklam gibi medya ürünlerinin verdiği mesajlar değişmeli
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın katılımı için yapılacak farkındalık ve savunuculuk etkinliklerini erkek liderler de desteklemeli
 • TBMM’deki cinsiyetçi dil değişmeli
 • Yargı alanında, ilgili paydaşlar ilgili bakanlık ve kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yapmalı
 • Karar alma pozisyonlarında kadınların ve erkeklerin birlikte çalışmaları teşvik edilmeli

Son olarak, üst düzey karar alıcı kadınlar, kadınları:

 • Bireysel mücadele ve cesarete
 • Kadın katılımını artırmak için kadın dayanışmasına
 • Toplumda daha somut bir etki ve karşılığında
  daha büyük bir destek bulabilmek için örgütlenmeye davet ediyor.”

 

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle yürütülen projede, öncelikle Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’nün (EIGE) düzenli olarak topladığı ve paylaştığı veri ışığında Türkiye’de siyaset, kamu yönetimi, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, iş dünyası, medya, yargı ve eğitim/bilim/araştırma alanlarında üst düzey karar alıcı kadınların oranlarına bakılıyor. Sonrasında bu oranlar hem tarihsel dönüşümleriyle hem de Avrupa Birliği ülkelerinin oranlarıyla kıyaslanarak geniş niceliksel bağlamlarında inceleniyor. Ardından bu alanlarda üst düzey karar alıcı kadınlarla (eğer yoksa erkeklerle) derinlemesine görüşmeler yapılıp Türkiye’de kadın katılımı üzerine niteliksel bir değerlendirme elde ediliyor. Raporun tam metnine tesev.org.tr‘den ulaşabilirsiniz.