Dünyanın Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma İçin İstanbul’da Buluşuyor

Çatısı altındaki 35 kadın derneği ile Türkiye’nin en kapsayıcı kadın gücü olan TÜRKONFED’in, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle düzenleyeceği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi” 19 Ekim’de İstanbul’da yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın açılış konuşmasını gerçekleştireceği zirveye; dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üst düzey yönetici de konuşmacı olarak katılacak.

Bünyesinde bulunan İş Dünyasındaki Kadın Komisyonu (İDK) aracılığıyla 2007 yılından bu yana kadınların iş hayatına kazandırılması için çok sayıda projeyi hayata geçiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 19 Ekim’de iş dünyasının önde gelen yöneticilerini “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi’nde bir araya getirecek. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile gerçekleştirilecek zirveye, ulusal ve uluslararası camiadan çok sayıda önemli isim katılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek zirve, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Yasemin Açık, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve Birleşmiş  Milletler Kadın Birimi Empower Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Koordinatörü Meral Güzel’in açılış konuşmaları ile başlayacak.

Kadooğlu: “Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir”

Cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında sağlamanın Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “TÜRKONFED olarak ana çalışma alanlarımızdan birisi de iş dünyasına kadınların aktif katılımının sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında, siyasetten ekonomiye, toplumsal hayattan sosyal ve kültürel hayata kadar kadınların topuk seslerinin duyulmasıdır.

Sürdürülebilir kalkınma ve güçlü ekonomik yapı, ancak toplumun yarısını oluşturan kadınları; sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşam alanlarında daha fazla yer almaları ve kadınların güçlenmesi ile mümkün olur. Bu nedenle “Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir” felsefesiyle kadınların çok yönlü güçlendirilmesi için bu yıl ikinci kez Kadın Zirvesi düzenliyoruz. Bu zirveden çıkacak sonuçların çok önemli olacağına inanıyoruz” dedi.

Açık: Kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesini amaçlayan tüm projelerin doğal paydaşıyız

Ekonomik ve sosyal olarak güçlü bir toplumun ancak toplumun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın her alanında ve karar alma mekanizmalarında erkeklerle eşit etkinlik düzeyinde yer almaları ile mümkün olabileceğini belirten TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “TÜRKONFED İDK Komisyonu olarak bu bakış açısıyla Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesini amaçlayan tüm projelerin doğal paydaşıyız. Bu kapsamda 19 Ekim’de gerçekleştireceğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi’nde kadının yaşamın tüm alanlarında güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kadının rolü konularını irdeleyerek, çözüm önerilerini detaylı bir şekilde konuşma imkânı bulacağız. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın girişimcileri bir araya getirerek önemli bir etkileşim ve networking oluşturmasını beklediğimiz zirvede, Türkiye’deki kadının ve kadın girişimcilerin statüsüyle ilgili dünyaya olumlu mesaj iletilmesini, kadın konusunda farkındalık artışı sağlanmasını, iş yaşamı ve sosyal/kültürel yaşamda kadının görünürlüğü ve kadın savunuculuğunun artmasını bekliyoruz” diye konuştu.