Turizmde Çocuk İstismarını Önlemek İçin Öncü Bir Adım

Sorumlu Turizm ilkelerine bağlılıkla İstanbul’un, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir köşesine
yıl boyunca yüzlerce program düzenleyen FEST Travel, çocukların cinsel amaçlı turizmden
korunması için atılan adımlara destek vermek amacıyla, uluslararası sosyal sorumluluk
platformu The Code’a üye oldu.

Türkiye’den bu organizasyona katılan ilk seyahat acentesi olan FEST, çocukların cinsel
sömürüsüne karşı politika ve prosedürler oluşturmak, çalışanlarını eğitmek, seyahat
edenleri bilgilendirmek ve sektördeki paydaşların desteğini ve işbirliğini sağlamak gibi
kuralları kabul ederek çocuk koruma ilkelerini somut eylemlere dönüştürecek.
Mart 2013’te Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün “Turizm İçin Küresel Etik
Kuralları”nı Türkiye’den imzalayan ilk seyahat acentesi olan FEST Travel, çocuk istismarına
karşı harekete geçen en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olan The Code’a
üyeliğiyle hem turizm sektöründe sosyal sorumluluk anlamındaki öncülüğünü bir adım
öteye taşıyor hem de bu sektördeki tüm paydaşları çocukların cinsel amaçlı turizmin
mağduru olmaması için harekete geçmeye çağırıyor.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme:
Yetişkinler gibi çocuklar da tüm devletlerin korumak zorunda oldukları temel insan
haklarına sahiptir. Çocukların eğitim, yiyecek, barınak, fiziksel güvenlik ve sağlık hakları
vardır. Bu hakların tümü, hukuki bağlayıcılığı olan ve 190’dan fazla ülke tarafından
onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de öngörülmektedir. ÇHS, çocuk hakları
alanında dünyada en fazla sayıda tarafı kapsayan belgedir ve bu belgede çocukları
sömürüden koruyan pek çok hüküm bulunmaktadır. Özellikle 32, 34 ve 35. maddeler
çocukların cinsel sömürüden, alınıp satılmadan ve kaçırılmadan korunmalarına yöneliktir.
Diğer somut hakları arasında çocuğun fiziksel ve psikolojik iyi olma halinin sağlanması ve
çocuğun psikososyal, duygusal ve manevi alanlardaki gelişimi yer almaktadır.
Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm Mağdurları genellikle şu
kesimlerdendir:
 Yoksulluk içinde olanlar,
 Mevsimlik ekonomik faaliyetlere bağımlı olanlar,
 Azınlık gruplar,
 Çalışan çocuklar,
 Sokaklarda yaşayan çocuklar,
 Kendi evlerinde istismara ve ihmale maruz kalanlar,
 AIDS yüzünden yakınlarını kaybedenler.