Sağlıklı Bir Ailenin Özelliklerine Sahip Misiniz?

Değişen hayat koşulları, zaman zaman yaşanan sorunları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar; duyguları paylaşma ve anlama, bireysel farklılıkların kabul edilmesi, ilgi ve sevgi duygusunun iletilmesi, iş birliği, mizah duygusu, çatışmaya girmeden sorunların çözümü gibi özellikleri sağlıklı bir ailede bulunması gereken özellikler olarak sıralıyor.

Problemlerle başa çıkabilen aile sağlıklıdır

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Ailelerin iletişim tarzları, ev içi süreçleri, problemlerle başa çıkma becerileri sağlıklı bir aile olup olmadıklarını belirlemektedir. Bilimsel araştırmalara baktığımızda genellikle kültürden bağımsız olarak, her toplumda sağlıklı ailelerin değişime uyum sağladığını, uygun sınırlar koyduğunu, ilişkilerini açık iletişimler üzerine kurduğunu, sorumluluk almayı desteklediğini, birbirlerine güven verdiğini ve gelecek hakkında iyimser olduğunu göstermektedir” diyerek sağlıklı ailelerin özelliklerini belirtiyor.

Aileniz bu özelliklere sahipse sağlıklı demektir

 • Duygularını paylaşma ve anlama
 • Bireysel farklılıkların kabul edilmesi
 • İlgi ve sevgi duygusunun iletilmesi
 • İş birliği
 • Mizah duygusu
 • Temel gereksinimleri karşılama
 • Çatışmaya girmeden sorunların çözümü
 • Karşılıklı takdir duygularının sağlanması
 • Sorunlarla başa çıkma becerileri kazanmış olmak
 • Aile bireylerine ve aileye bağlılık
 • Karşılıklı kıymet bilme ve yakınlık
 • Birlikte zaman geçirmeye istekli olma
 • Etkili iletişim örüntüleri
 • Yüksek düzeyde dini uyum
 • Kriz durumlarıyla baş edebilme yetisi
 • Aile bireylerini destekleme/cesaretlendirme
 • Rollerin açık şekilde belirlenmesi

Aile içi uyum, yaşam koşulları nedeniyle bozuluyor

“Teknolojinin gelişmesi, bireyselleşmenin artması, bilgiye daha kolay ulaşılması gibi noktalar bu konunun en önemli nedenlerindendir. Günümüzde aile içi uyumun bozulması kolay hale gelmiştir. Özellikle aile üyelerinin çalışan anne baba olmak gibi hızla değişen rollere uyum sağlayamamaları, aile içindeki iletişim ve etkileşimi bozmaktadır. Bu değişen roller aile üyelerinin sosyal ve ruhsal durumunu bozmaktadır. Bu nedenlerden dolayı modern toplumda çeşitli problemler yaşayan ailelere destek sağlamak üzere geliştirilen hizmetlerden biri de aile terapisidir” diyen Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir medikal aile terapisinin öneminin altını çiziyor.

Medikal Aile Terapisi nedir?

Medikal Aile Terapisinin kişiyi biyo-psiko-sosyal-ruhsal bir varlık olarak ele aldığını belirten Demir, “Uygulamada hastanın ailesi ile olan ilişkisi ve hastanın diğer sağlık çalışanları ile olan ilişkisinin işbirliğine odaklanılır. Medikal Aile Terapisi sadece psikiyatri alanında değil, tıbbın diğer hastalık grupları ile de çalışılabilir bir yöntemdir ve tedavinin bir parçası haline getirildiğinde hem hastanın primer hastalıkla mücadelesinde önemli rol oynar hem de hastalık sebebiyle zarar görme ihtimali olan aile içi ilişkileri korur.”

Medikal Aile Terapisinde neler önemli?

Medikal Aile Terapisinin var olan tedavilerin eksik birkaç noktasını ortaya koyduğuna dikkat çekerek bu noktaları şöyle sıraladı:

Ailenin rolünü küçümsemek Çoğu yöntem aileyi dışsallaştırıp tedaviye hastaya odaklanarak devam eder. Ancak medikal aile terapilerinde aile “hastanın içinde yaşadığı, güçlü ilişkilerinin olduğu bir alan” olarak görülür. Hastayı bu güç alanından ayırmak tedaviyi parçalar ve zorlaştırır.

Aile ile tedavi ekibi arasındaki iletişimsizlik Medikal Aile Terapistleri, aile üyeleri ile tedavinin önemli bir yönü olan sağlık ekibi arasında bağlantı görevi görür. Medikal Aile Terapisi uygulamaları 1970’ler ve 1980’lerin başlarında biyolojik ve psikososyal alan arasındaki bu boşluğu doldurmak için o dönemlerde tıp alanında aile hekimleri ile evlilik ve aile terapistlerinin birlikte çalışması ile başladı. Ülkemizde de bu konudaki eksikliklerden biri aile hekiminin yanında evlilik ve aile terapistlerinin de çalışma sürecine dâhil olmamasıdır. Evlilik ve aile terapistlerinin öncelikli olarak aile hekimleri ile işbirliğinde çalışmaları, hastanelerde ailelerin sürece dâhil edilmeleri belki de pek çok soruna çözüm olacak, tedaviyi kolaylaştıracak, hastalık sebebiyle yaşanacak olan aile içi gerilimin önüne geçecektir.